Gość Radia ZET
Gość Radia ZET
Codziennie, od poniedziałku do piątku Monika Olejnik
rozmawia z politykiem zaproszonym do studia Radia ZET.
Gość Radia ZET
Gość Radia ZET
Codziennie, od poniedziałku do piątku Monika Olejnik
rozmawia z politykiem zaproszonym do studia Radia ZET.